Polyquaternium-11

  • Polyquaternium-11

    Polyquaternium-11

    Polyquaternium-11 - диетилсульфаттын жана винил пирролидон менен диметил аминоэтилметакрилаттын сополимеринин реакциясы менен пайда болгон полимердик төртүнчү аммоний тузу. Төртүнчүлүк аммоний бирикмелери деп аталган химиялык класска кирет (көбүнчө "Quat" деп аталат). Polyquaternium-11 - жогорку илешкектүү суу эритмеси, суу жана этанол менен аралаштырылган, бир аз мүнөздүү жыт. Polyquaternium-11 булут, саман -түстүү тасма мурунку жана антистатикалык агент.Ал к ...